Slide background

Taxes are

- Onze klanten zijn niet beducht voor belastingcontroles.
- Onze klanten schrikken er niet voor terug om correcties op hun fiscale aangifte
in te dienen.
- Onze klanten betalen weinig belastingen, geheel legaal

Slide background

Belastingtechnische
nieuwigheden

- Vanaf 1 januari 2017 wordt de fiscale documentatie m.b.t. verrekenprijzen alleen nog
opgesteld door belastingplichtigen van wie de inkomsten of kosten gedurende het
vorige jaar hoger waren dan het equivalent van 2 000 000 euro.
- De documentatie zelf wordt aanzienlijk uitgebreid.

Slide background

Hoe besparen
op belastingen

- Bij het verkopen van een onroerend goed doet u er goed aan het betalen van btw
in overweging te nemen. Zo vermijdt u 2% belasting op civielrechtelijke handelingen.
- Een vennootschap mag obligaties uitgeven in plaats van leningen aan te gaan en
vermijdt dan 2% belasting op civielrechtelijke handelingen.
- De belasting op onroerende goederen hangt af van het eerste volledige
belastingjaar, het loont dan ook de moeite om de bouwwerkzaamheden in januari
in niet in december af te ronden.

BELASTINGADVIES

Vennootschapsbelasting

Personenbelasting

Erfenissen en schenkingen

Buitenlandse inkomsten

Detachering van medewerkers

Onroerende goederen en fiscale optimalisering

OPRICHTEN EN OMVORMEN VAN VENNOOTSCHAPPEN

Personen- en kapitaalvennootschappen

Filialen van buitenlandse bedrijven

Optimalisering van de inkomsten van eigenaren

Verzekeren van persoonlijke eigendommen

Eigendomsopvolging

Verkoop van bedrijven of bedrijfsonderdelen

BOEKHOUDKUNDIGE EN LOONLIJSTDIENSTEN

Vertegenwoordiging van buitenlandse werkgevers

Volledige boekhouding rapportage

Boekhoudkundige achterstanden inlopen

Correcties van en aanvullingen bij financiële verslagen

Boekhouding betreffende aandelen van buitenlandse vennootschappen

Belastingtechnische afhandeling m.b.t. voorafgaande periodes

JURIDISCHE DIENSTEN

Economisch recht

Arbeidsrecht

Samenwerking met juristen met verschillende specialiteiten

Omvattende juridische en fiscale oplossingen

Juridisch adviesbureau OKW – Olczak – Klimek van der Kroft Węgiełek

Gezamenlijke ondernemingen

HMDP is lid van het wereldwijde netwerk van onafhankelijke accountantskantoren KRESTON INTERNATIONAL, dat met meer dan 700 kantoren in 98 landen telt.

Dankzij onze partners bij KRESTON werken wij zowel voor Poolse klanten met activiteiten in tal van Europese landen als buitenlandse klanten die actief zijn in Polen. Wij zijn onder meer actief binnen de btw-expertisegroep bij KRESTON INTERNATIONAL, waarin specialisten uit bijna alle Europese landen verenigd zijn.

OVER ONS


“Wij zoeken oplossingen voor de fiscale problemen van Poolse en buitenlandse bedrijven, maar zien ons beroep als een missie en helpen daarom ook natuurlijke personen.”

„Als ondernemer moet u zich kunnen bezighouden met uw eigen activiteiten zonder dat te veel tijd aan fiscale kwestie te besteden. Ook onze klanten stellen dan ook onze betrokkenheid bij hun aangelegenheden op prijs. Wij zijn dan ook het enige ons bekende bedrijf waar alle belastingadviseurs voltijds zijn aangesteld, en niet op basis van samenwerkingsovereenkomsten of in opdracht. Zo weten wij dat wij beschikken over een bekwaam en ervaren team belastingadviseurs (waarvan elkeen beschikt over een specialisatie op een specifiek gebied) en dat wij en onze klanten er steeds op kunnen rekenen. Wij behoren tot het netwerk Kreston International en kunnen dan ook klanten uit 100 landen over de hele wereld helpen.”

24

Meer dan 24 jaar ervaring

4

Wij spreken 4 vreemde talen

5

Wij hebben permanent vijf belastingadviseurs in dienst

200

Wij krijgen het vertrouwen van meer dan tweehonderd bedrijven

SPCC is een uitzonderlijk actief ondernemerscomité waarmee wij nauw verbonden zijn omdat wij de Zweedse taal en cultuur kennen.

Wij zijn actief op het SPCC-forum met speciale lezingen en opleidingen. Wij nemen ook graag deel aan andere events waarbij ervaringen kunnen worden uitgewisseld en wij niet alleen onze eigen activiteiten kunnen voorstellen maar ook kennis kunnen maken met het aanbod van andere leden. Van belang voor ons is dat men moet voldoen aan bepaalde, door SPCC vastgelegde voorwaarden om lid te kunnen worden. Daardoor zijn alle contacten er uiterst waardevol.

KIDP verenigt uitsluitend belastingadviseurs.

KIDP verplicht de belastingadviseurs om hun kwalificaties op te krikken, om in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en om de principes van de beroepsethiek toe te passen, met het bewaren van het beroepsgeheim als basisprincipe. Wie zich niet aan deze verplichtingen houdt wordt door KIDP geschrapt van de lijst.
https://krdp.pl/doradcy.php

Partners

Wiesław Husarski

Ewa Kilian

Piotr Michalski

Fiscaal adviseur

Hanna Jankowska-Kwiatkowska

Ewa Kilian

Adviseurs accountants

Joanna Kasińska

Katarzyna Król

Justyna Kryńska

Edyta Kaczyńska

Copyright © 2016 HMDP. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: