W HMDP poprzez sieć KRESTON posiadamy szereg kontaktów z doradcami z innych krajów, a ponadto posiadamy wieloletnie doświadczenie w stosowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD.  Specjalizujemy się w obsłudze dochodów nierezydentów oraz dochodów transgranicznych rezydentów.

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

minfin

Stawki podatku u źródła
Kraj siedziby odbiorcy należności licencyjnych lub odsetek Maksymalna stawka podatku u źródła od należności licencyjnych (%) Maksymalna stawka podatku u źródła od odsetek (%)
Albania 510
Armenia105
Australia 1010
Austria 55/10
Belgia 55/10
Białoruś 10
Bułgaria 50
Chińska Republika Ludowa 1010
Chile 15/515
Cypr 510
Chorwacja 1010
Czechy 510
Dania 55/0
Estonia 1010
Filipiny 1510
Finlandia 100
Francja 100
Grecja 1010
Hiszpania 100
Holandia 55/0
Indie 22,515
Indonezja 1510
Irlandia 10/010/0
Islandia 1010
Izrael 10/55
Japonia 10/010
Jugosławia 1010
Kanada 1015
Kuwejt155
Luksemburg 1010/0
Korea Południowa 1010
Litwa 1010
Łotwa 1010
Malezja1515
Malta 1010
Maroko 1010
Meksyk 1015/5
Norwegia 100
Nowa Zelandia 1010
Pakistan 15/2020
Portugalia 1010
Rumunia 1010
Republika Federalna Niemiec 55/10
Republika Południowej Afryki 1010
Republika Słowacka 510
Słowenia 1010
Rosja 1010/0
Singapur 1010
Sri Lanka 10/0
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 100
Szwajcaria 1010
Szwecja 100
Tajlandia 15/510
Tunezja 1212
Turcja 1010
Ukraina 1010
Węgry 1010
Wielka Brytania 55/0
Włochy 1010
Zimbabwe 1010
Zjednoczone Emiraty Arabskie 55