,

Mikrorachunek 2020

Slajd1

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik – czyli zarówno osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, jak i osoba prawna, np. sp. z o.o., a także osoby fizycznie nie będące przedsiębiorcami (np. zatrudnione na umowie o pracę czy zlecenia) – będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy będzie służyć do wpłat podatków, takich jak: PIT, CIT i VAT.

Jednocześnie nadal zwroty nadpłat podatków (np. z tytułu rocznego rozliczenia PIT-37 czy PIT-36) będą realizowane przez organy podatkowe na należące do podatników ich własne, czyli nie podatkowe, rachunki bankowe.

Swój numer mikrorachunku można sprawdzić już dziś w generatorze dostępnym na stronie www.podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy wpisać w wyszukiwarce swój numer PESEL – jeśli jest się osobą fizyczną (nie prowadzącą działalności gospodarczej) lub NIP, gdy jest się podmiotem gospodarczym lub jedynie podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

MF radzi, by nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków, przesyłanych e-mailem lub SMS-em.

Mogą one stanowić próbą wyłudzenia.

Indywidualny mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Ważne. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r.

Mikrorachunek 2020