,

Tarcza Antykryzysowa – Koronawirus a przedsiębiorcy

Koronawirus strona

Pakietem osłonowym w pandemię

18 marca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki przedstawił rządowy projekt pomocy przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na skutek epidemii koronawirusa. Wdrożenie programu ma służyć wparciu mikro- i małych przedsiębiorców oraz ich pracowników.

W programie przewidziano m.in. dopłaty dla firm, których obroty spadną. W przypadku, gdy przedsiębiorca odnotuje spadek przychodów w ciągu 30 dni o 25 proc. – będzie mógł obniżyć wymiar czasu pracy swoich pracowników do 0,8. Pracodawcom, którzy spełnią wspomniane kryteria, zostanie zaproponowana możliwość pokrywania przez państwo 40% wynagrodzenia pracownika. Dopłata z budżetu państwa nie będzie mogła przekroczyć 40 proc. pensji – obliczanej nie od średniego uposażenia pracownika, a od średniego wynagrodzenia w gospodarce. Drugie 40% ma zapłacić pracodawca.

Dalsze propozycje to: ustalenie postojowego w firmach, które zawiesiły czy zaprzestały działalności operacyjnej na 130 proc. zasiłku dla bezrobotnych oraz pokrycie z budżetu państwa składek na ZUS za pracodawcę i za pracownika.

Dodatkowo, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.

Z kolei samozatrudnieni, czy osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów – otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.

Pakiet osłonowy przewiduje też, że pracownicy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych w bankach, a wszyscy Polacy otrzymają możliwość przesunięcia terminu składania rocznych deklaracji PIT do końca czerwca.

Jeśli zaś zapadnie decyzja o przedłużeniu zamknięciu szkół, przedszkoli, żłobków, to zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 – będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie.

Dodatkowo w ramach paktu osłonowego prowadzone są prace nad:

– ułatwianiem rozliczenia VAT, poprzez przesunięcia wejścia w życie z 01.04. 2020 r. na 01.07.2020 r. nowego JPK,

– wprowadzeniem ułatwień w mechanizmie ,,split payment”,

– przesunięciem z 13.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

– wcześniejszymi zwrotami nadwyżek VAT,

– ułatwieniem zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,

Do prac przy pakiecie osłonowym włączyło się Ministerstwo Rozwoju, które przygotowuje kolejne propozycje, dotyczące m.in.:

  • odliczenia wstecz straty od dochodu, ma to polegać na wprowadzeniu możliwości odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od podatku należnego za rok 2019,
  • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów – działania BGK,
  • dopłat do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię
  • skrócenia z 6 do 2 miesięcy okresu kryzysu, który uprawnia przedsiębiorców do objęcia wsparciem. W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby: świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

MR proponuje też, by przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzymał z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, gdy otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Zaś przedsiębiorcy sprawującemu osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (na podst. oświadczenie ubezpieczonego) – przysługiwałby zasiłek opiekuńczy.

Projekty stosownych ustaw mają być gotowe do końca bieżącego tygodnia. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu, Sejm ma zebrać się 25 marca, by pracować nad ,,tarczą antykryzysową”.