,

CIT-8 do 31.05.2020 r.

CIT-8

Termin na złożenie CIT-8 oraz zapłatę podatku przedłużony

Pod nr 542, w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Na mocy ww. Rozporządzenia do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych (w tym spółek z o.o.), dla których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 1 grudniem 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. oraz wpłaty podatku należnego, wykazanego zeznaniu CIT-8.

Dla podatników uzyskujących co najmniej 80% przychodów z działalności pożytku publicznego oraz podatników, osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku -czyli np. szpitali, jednostek naukowych, kół gospodyń wiejskich, jednostek ochotniczej straży pożarnej itp.  – ten termin przedłużono do 31 lipca 2020 r.