,

Sprawozdanie finansowe – przesunięcie terminu?

SF 2019

Przepisy, zmieniające terminy sporządzania i składnia sprawozdań finansowymi już gotowe

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniana obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organów sprawozdań lun informacji.

W projekcie przewidziano, że rozporządzenie ws. zmiany terminów, dotyczących sprawozdań finansowych – unormowanych przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych (oraz w aktach wykonawczych, wydanych na ich podstawie) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Z związku jednak z faktem, że umocowanie dla MF do przesunięcia ww. terminów, wynikać ma z nowego art. 15zzh  ust. 1  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – termin wejścia w życie tej regulacji, może być uzależniony od tempa prac nad nowelizacją ww. aktu, nazywaną też specustaw, przez Parlament,  Dla przypomnienia projekt  specustawy w ostatnią sobotę, tj. 28 marca 2020 r., został przyjęty przez Sejm. Dziś ma się nią zająć Senat.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia MF – zmianie mają ulec terminy związane nie tylko ze sporządzaniem, ale i zatwierdzaniem oraz przesyłaniem sprawozdań do stosownych rejestrów, jednostek czy organów. Projektowane przepisy mają mieć zastosowanie do sprawozdań, odnoszących się do roku obrotowego kończącego się między dniem 30 września 2019 r. a 30 kwietnia 2020 r.

Z projektu wynika m.in., że podatnicy PIT, którzy mają obowiązek przekazania sprawozdań finansowych (w oparciu o art. 45 ust. 5 ustawy o PIT) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, będą mieli na to czas do 31 lipca 2020 r.

Zaś dla firm, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedstawienie je właściwym organom – został przedłużony o 3 miesiące.

Z kolei jednostki podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego dostaną na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych o dwa miesiące więcej.