wpisy wg hmdp

,

IP BOX dla przedsiębiorstw

IP BOX dla przedsiębiorstw Od 1 stycz­nia 2019 r. obo­wią­zują prze­pisy, które pozwa­lają opo­dat­ko­wać dochody m.in. z praw do pro­gramów kom­pu­te­rowych 5% podat­kiem docho­do­wym. Stawka 5% podatku dla dochodów z tytułu własności intelektualnej. W celu skorzystania z preferencyjnej stawki należy prowadzić działalność innowacyjną oraz spełnić szereg obowiązków: Ewidencja księgowo rachunkowa powinna być dostosowana do potrzeb śledzenia przychodów i kosztów […]

,

IP BOX dla programistów

  IP BOX dla programistów   Od 1 stycz­nia 2019 r. obo­wią­zują prze­pisy, które pozwa­lają opodatkować dochody m.in. z praw do pro­gramów kom­pu­te­rowych 5% podat­kiem docho­do­wym. Stawka 5% podatku dla dochodów z tytułu własności intelektualnej. W celu skorzystania z preferencyjnej stawki należy prowadzić działalność innowacyjną oraz spełnić szereg obowiązków: Przy każdym programie należy dokonać oceny czy spełnia warunki. Każdy […]

,

Przepisy o zatorach płatniczych 2020

Nowelizacja przepisów o zatorach płatniczych Z początkiem stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady określające maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (która z początkiem 2020 r. zmienia nazwę na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach […]

,

Rejestr BDO

Rejestr BDO Elektroniczny rejestr przedsiębiorców (tzw. rejestr-BDO) ruszył dwa lata temu. Teraz zaś, od 1 stycznia 2020 r., uruchomiono w nim dwa nowe moduły o odpadach: ewidencji oraz sprawozdawczości. Generalnie, obowiązek wpisania do rejestru BDO mają m.in. przedsiębiorcy wytwarzający odpady inne niż komunalne, a szczególności: – podmiotów, które wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów; – […]

,

Zmiany PIT i CIT 2020

Ulga na złe długi Od styczniu 2020 roku brak płatności za fakturę skutkuje znaczącymi konsekwencjami podatkowymi. W myśl nowych przepisów, wierzyciel będzie mógł pomniejszyć swój dochód (lub zwiększyć stratę) o wierzytelność, która nie została uregulowana przez dłużnika lub zbyta przez wierzyciela w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Jeżeli wartość zmniejszenia będzie […]

,

Zmiany VAT 2020

Biała lista Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności za fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego, a dotyczącą transakcji na kwotę powyżej 15 tys. złotych na inny rachunek bankowy niż zamieszczony w wykazie podatników – może generować sankcje nie tylko w kosztach uzyskania przychodu. Dodatkowo pojawi się odpowiedzialność solidarna w VAT. Aby uniknąć […]

,

Mikrorachunek 2020

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik – czyli zarówno osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, jak i osoba prawna, np. sp. z o.o., a także osoby fizycznie nie będące przedsiębiorcami (np. zatrudnione na umowie o pracę czy zlecenia) – będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek podatkowy. Mikrorachunek podatkowy będzie służyć do wpłat […]