wpisy wg hmdp

,

Tarcza antykryzysowa – dalsze zmiany

Tarcza antykryzysowa – dalsze zmiany 19 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wypowiedziało się na temat wprowadzonych już rozwiązań oraz o przygotowywanych projektach zmian, które mają ułatwić wypełnianie obowiązków podatkowych przedsiębiorcom dotkniętym pandemią koronawirusa. W tym celu resort finansów proponuje m.in. wprowadzenie: Możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Dzięki temu […]

,

Tarcza Antykryzysowa – Koronawirus a przedsiębiorcy

Pakietem osłonowym w pandemię 18 marca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki przedstawił rządowy projekt pomocy przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na skutek epidemii koronawirusa. Wdrożenie programu ma służyć wparciu mikro- i małych przedsiębiorców oraz ich pracowników. W programie przewidziano m.in. dopłaty dla firm, których obroty spadną. W przypadku, gdy przedsiębiorca odnotuje spadek przychodów w ciągu 30 dni […]

,

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) 13 kwietnia 2020 r. mija termin na zgłaszanie do CRBR spółek wpisanych do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.  Spółka dokonując pierwszego zgłoszenia do CRBR podaje dane aktualne na dzień dokonywania zgłoszenia (datą zdarzenia jest data dokonania zgłoszenia do CRBR).   W przypadku […]

,

IP BOX dla przedsiębiorstw

IP BOX dla przedsiębiorstw Od 1 stycz­nia 2019 r. obo­wią­zują prze­pisy, które pozwa­lają opo­dat­ko­wać dochody m.in. z praw do pro­gramów kom­pu­te­rowych 5% podat­kiem docho­do­wym. Stawka 5% podatku dla dochodów z tytułu własności intelektualnej. W celu skorzystania z preferencyjnej stawki należy prowadzić działalność innowacyjną oraz spełnić szereg obowiązków: Ewidencja księgowo rachunkowa powinna być dostosowana do potrzeb śledzenia przychodów i kosztów […]

,

IP BOX dla programistów

  IP BOX dla programistów   Od 1 stycz­nia 2019 r. obo­wią­zują prze­pisy, które pozwa­lają opodatkować dochody m.in. z praw do pro­gramów kom­pu­te­rowych 5% podat­kiem docho­do­wym. Stawka 5% podatku dla dochodów z tytułu własności intelektualnej. W celu skorzystania z preferencyjnej stawki należy prowadzić działalność innowacyjną oraz spełnić szereg obowiązków: Przy każdym programie należy dokonać oceny czy spełnia warunki. Każdy […]

,

Przepisy o zatorach płatniczych 2020

Nowelizacja przepisów o zatorach płatniczych Z początkiem stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady określające maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (która z początkiem 2020 r. zmienia nazwę na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach […]

,

Rejestr BDO

Rejestr BDO Elektroniczny rejestr przedsiębiorców (tzw. rejestr-BDO) ruszył dwa lata temu. Teraz zaś, od 1 stycznia 2020 r., uruchomiono w nim dwa nowe moduły o odpadach: ewidencji oraz sprawozdawczości. Generalnie, obowiązek wpisania do rejestru BDO mają m.in. przedsiębiorcy wytwarzający odpady inne niż komunalne, a szczególności: – podmiotów, które wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów; – […]

,

Zmiany PIT i CIT 2020

Ulga na złe długi Od styczniu 2020 roku brak płatności za fakturę skutkuje znaczącymi konsekwencjami podatkowymi. W myśl nowych przepisów, wierzyciel będzie mógł pomniejszyć swój dochód (lub zwiększyć stratę) o wierzytelność, która nie została uregulowana przez dłużnika lub zbyta przez wierzyciela w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Jeżeli wartość zmniejszenia będzie […]

,

Zmiany VAT 2020

Biała lista Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności za fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego, a dotyczącą transakcji na kwotę powyżej 15 tys. złotych na inny rachunek bankowy niż zamieszczony w wykazie podatników – może generować sankcje nie tylko w kosztach uzyskania przychodu. Dodatkowo pojawi się odpowiedzialność solidarna w VAT. Aby uniknąć […]